OBSAH VIDEOKURZOV

NA NOSIČOCH

Prepočítané podľa konverzného kurzu

1€ = 30,1260 Sk

Cena
       

VideoKurz

Word

začiatočníci

Názvoslovie vo Worde, prvé zoznámenie, zásady písania textu, nový dokument, otvorenie existujúceho dok.
informácie, iné otvorenia dok., nastavenie strany
na šírku, uloženie dok. na pevný disk alebo disketu, nový priečinok, automatické ukladanie, základné nastavenie pri písaní, formátovanie nadpisu a slov, kópia formátu, nadpis s väčšími medzerami, tipy na výber textu, tlač hlavičky, text v stĺpcoch, ručné zhotov. tabuľky, kreslenie, objekty, zmena rozmeru, symetrický objekt, text v objekte, efekty, 3D, iné tvary.
Číslovanie, odrážky, zarovnanie čísiel,  viacúrovňové číslovanie, formátovanie číslovania, napísanie Ô, Ä, ů, horný index (1530 ), matematické symboly, rôzne symboly, autotext - zhotovenie a použitie, kopírovať a prilepiť, spájanie súborov, zhotovenie a použitie šablony, šablona viacstranového listu, základné číslovanie strán, zrušenie číslovania, iný spôsob číslovania, základné práce v dlhých dokumentoch,
novinové stĺpce, delenie slov, jazyk, kontrola pravopisu,
poznámky pod čiarou, zhotovenie tabuľky, práce v tabuľke, zarovnanie čísiel v tabuľke, obrysy, výber buniek, riadok nad tabuľkou, vystrediť tabuľku  na A4, tieňovanie, automatický formát.
K dispozícii je CD

 250.-

8,29€

       

VideoKurz

Excel

začiatočníci

VideoKurzI

Názvoslovie v Exceli, prvé zoznámenie, tvary kurzora
oprava textu, dlhý text úpravy textu, znaky kopírovanie a prenos hárku, hlavička, konce strán, presun hárku, nový hárok, výber v tabuľke, nespojitý výber, rýchly výber, zhotovenie tabuľky, kópia a presun tabuľky obrysy, komentár, stĺpce, zámok. Hlavička dlhej tabuľky tlač, usporiadanie, formátovanie čísiel rýchly formát, formát výberu, zhotovenie grafu, úpravy grafu, koláčový graf, neštandardné úpravy, mazanie, viac zošitov otvorených naraz, pracovný priestor, súčet, vlastný vzorec, absolutná adresa, automatický prepočet, postupnosť, základy funkcií.

K dispozícii je CD  250.-

8,29€

       

VideoKurz

Excel

pokročilý

VideoKurzII

 

 

Ovládacie prvky: Základné prvky, Rozbaľovacie pole,
Použitie dialógu, Tvorba dialógového okna,
Rovnice a matice: Vzorec poľa, Inverzná matica,
Lineárne rovnice 1.a 2. príklad

Údaje: čítanie z disku, Generátor náhodných  čísiel, Zápis čísiel na disk, Meranie a graf, Analýza, Dve krivky, Interpolácia, Log stupnica, Spektrum, Trend využitia,
Funkcie: čas a dátum, Databázové funkcie:
DCOUNT,DMAX, DSUM, DMAX Match, IF tri príklady, VLOOKUP dva príklady.
Makrá: Úvod do tvorby, Priradenie tlačidla na hárku a
na panely, Prenos tlačidla, Zrušenie tlačidla a makra

Makrá príklady: Obrázok  na tlačidle, Pridať hárok, Tlač oblasti, Správa - Msg box, Kalkulačka v Exceli,
Nájsť slovo, Farba bunky na číslo, Využitie čísel v
bunkách, Vymazanie a zošit  osobných makier, Plocha čísiel, Makro na zlučovanie tabuliek.

Štatistika - Práca s údajmi - prvý a druhý príklad, Regresia, Vzorce- Skrytie, zobrazenie  vzorcov, Overenie vstupov, Tlač, Kontrola vzorcov.
Spracovanie tabuliek - Kontingenčné tabuľky,

Zlučovanie tabuliek, Zoskupenie stĺpcov a riadkov, Medzisúčet, Rozšírený filter.

 

Môžete si vybrať niektorú z troch možností.

 

K dispozícii sú 3 CD,

ktoré je možné spustiť na CD, alebo DVD mechanike na počítači.

 

Ďalej ten istý kurz je na jednom disku DVD, ktorý je možné spustiť iba z mechaniky DVD na počítači.
A ešte sú k dispozícii dva disky DVD VideoKurzuII, ktoré je možné spustiť na videoprehrávači a kurz sledovať na televíznej obrazovke, alebo na mechanike DVD na počítači so softvérom na prehrávanie filmov z DVD.
 550.-

18,25€

 

V cene je zahrnuté aj poštovné.

Nie sme platcami DPH, preto uvedená cena, je cena konečná.

   

Objednávkový formulár

Word začiatočníci

CD Cena za kurz 250.- Sk 8,29€

Excel začiatočníci

CD Cena za kurz 250.- Sk 8,29€
         

Excel pre pokročilých

VideoKurzII

(Pre VideoKurzII je obsah a dĺžka kurzu rovnaká bez ohľadu na počet nosičov)

3 kusy CD Cena kurzu na troch CD 550.- Sk 18,25€
1 ks DVD Cena kurzu na jednom DVD 550.- Sk 18,25€
2 ks DVD Cena kurzu na dvoch DVD 550.- Sk 18,25€
   
Vyplňte prosím nasledujúce údaje, aby sme Vám mohli poslať vybraté kurzy  
   

Meno:   

 

Priezvisko:   

 

Vaša adresa

Mesto:   

 

PSČ:   

 

Ulica a číslo:   

 

Štát: