VideoKurz

Základy PC

PowerPoint

Word

Excel

www

JavaScript

 

 

Hry

Domov

Pošta

 

     
 

JavaScript

 
 

Niektoré zaujímavé riešenia

 
     
  Nasledujúce programy sú volne šíriteľné. Majú slúžiť ako pomôcka pri  
  tvorbe www stránok. Je možné ich podľa potreby ľubovoľne upravovať,  
  avšak so zachovaním v programoch uvedeného autorstva.  
  Všetky sú napísané v JavaScripte a je možné si ich kompletne stiahnuť.  
  Programy sú na stránku dopĺňané.  
     
Download Názov programu - ukážka Čo program robí  
       
Random Process After page start plots diagram for random number generated  
       
Generátor farieb Stláčaním tlačidiel sa generujú farby s príslušným hexa kódom  
       
Chvost za myšou Pri pohybe myšou zostáva za ňou chvost.  
       
FadeScrollBar Slabnúca a silnejúca farba zvislého listovacieho pásu.  
       
OknoJavaScript Script na otvorenie okna s parametrami a s umiestnením stránky v ňom.  
       
RandomNumbGen Generátor náhodných čísel. Po každom spustení stránky sa generuje nová skupina náhodných čísel. Využiť sa dá pri rôznych hrách, alebo v matematike na testy hypotéz.  
       
ViacScrptNaStr Stručný návod ukázaný na troch príkladoch, ako postupovať aby neprišlo ku konfliktu, ak je na stránke umiestnených viac JavaScriptov.  
       
ChvostObrazky Podobne ako v predošlom programe o myšacom chvoste, tento je tvorený ľubovoľnými obrázkami.  
       
LinkNews Meniace sa linky poukazujúce na rôzne novinky, prípadne na stránky podľa potreby  
       
ObrViac Dvojklikom zväčšíme obrázok, klikom sa vráti pôvodná veľkosť.  
       
HyperTxt Netradičný hypertext  
       
DaTime Dátum a čas. Cvične môžete názvy dní a mesiacov preložiť do slovenčiny.  
       
Link Zaújimavý link s krátkym popisom ponúkanej stránky  
       
MenuPlDwn Rozbaľovacie menu. Je trochu náročnejšie na umiestnenie.  
       
ascii Jednoduchý prevod písmena na ASCII kód  
       
trasie Program, ktorý dočasne zatrasie vašim oknom  
       
snowSvk Pozadie - padajúci sneh.  
       
stars Hviezdne pozadie letiacim vesmírom  
       
Kalkulačka Príklad na zhotovenie kalkulačky iba v JavaScripte. V zdrojáku je možné si prezrieť tvorbu tlačidiel, ako sa robia matematické operácie, atd.