VideoKurz

Základy PC

PowerPoint

Word

Začiatočníci

Pokročilý

Excel

Začiatočníci

Pokročilý

www

JavaScript

 

 

Hry

Domov

Pošta

     
  Tu môžete získať odpoveď na niektoré vaše otázky. Vysvetlovanie vo videoukážke a vo VideoKurzoch na CD, alebo DVD je urobené komplexne, t. j. nasnímanou obrazovkou so sprievodným - vysvetľujúcim hlasom.

Vyberte si VideoKurz na CD, alebo DVD:

     

   

 

Ukážka niektorých klipov VideoKurzu

 
 
   
   
   
Excel      
    Súčet Vzorce Práce v zošite    
Word

Formátovanie

Autotext - písanie

Úprava textu

Novinové stĺpce