VideoKurz

Základy PC

PowerPoint

Word

Excel

www

JavaScript

 

 

Hry

Domov

Pošta

 

 

                   

 

Náplň kurzu:

 

 

      Tvorba www

 
     
 

 Doporučené znalosti poslucháča: 

Základné znalosti spracovania, formátovania textu vo Worde. Tvorba tabuliek a grafu vo Worde a v Exceli. Bežný postup pri kopírovaní, alebo pri prenose - presune textu, alebo objektov. Výhodou je základné ovládanie niektorých grafických programov, ako napríklad GifAnimator, pripadne Adobe Photoshop, alebo niektorý program na tvorbu Flash súborov. Na úvod stačí aj práca v jednoduchom grafickom programe,  napríklad v Skicári v príslušenstve. Zvládnutie grafických programov nieje podmienkou.

Použitím programu MS FrontPage sa poslucháči oboznámia s použitím kódu HTML.

Prístup k tvorbe DHTML. Použitie a spôsob narábania s JavaScriptom vo forme blokov zaradených do HTML kódu.

 

Navigácia a tvorba navigačbých prvkov.

 

Práca v rámoch stránky

 

Použitie a vytvorenie banneru.

Praktické zostrojenie formulára so zameraním na výber položiek a s odoslaním.

 

Pripojenie pomocou FTP

 

Každý poslucháč dostane k dispozícii CD, ktory obsahuje rôzne pomocné programy a príklady z preberanej látky.

 

Zopár užitočných pomôcok

Download Ukážka programu - spustenie

Popis programu

Farby_1

Farby_2

V zložke - priečinku sú dva súbory, ktoré Vám ukážu hexa - kód pre zvolenú farbu, prípadne prepočet hex - rgb.

Navigácia základná

Ukážka navigácie celej firmy UniPro (staršie prevedenie)

Obsahuje súbor Navigacia.html, kde je príklad jednej zo základných navigácií na www - stránke.

V zložke UniPro_Navigacia je uložená celá stránka firmy UniPro, spustí sa pomocou index.html. Pomocou FronPage, alebo UltraEditu je možné preštudovať a prípadne použiť jednotlivé spôsoby navigácie.

ReklamTlac 2_ D

3 - D

Sú tu príklady na tvorbu reklamných tlačidiel, alebo bannerov 2D a 3D. Sú výsledkom tvorby v programe GifAnimator (uvedený dolu v tabuľke), a v niektorom kresliacom programe.

Ultraedit32

Trial - verzia profesionálneho editora pre prehliadanie, editáciu a tvorbu html súborov, JavaScriptov, C, C++, Java...Download z domovskej stránky.

WS_ftp

Funkčný a kvalitný program zabezpečujúci FTP prístup na server. Pri inštalácii treba však potvrdiť, že ste študent stlačením príslušného tlačidla. Samozrejme, ak ste ;-)

NavigZaklad

Prehľadne zobrazuje základnú navigáciu pomocou udalosti onMouseover a jednoduchý banner s linkom. Príklad je urobený pomocou JavaScriptu priamo, použitím firemnej zbierky scriptov. Je tam aj ukážka použitia DHTML vo FrontPage2000; / XP.

RotujeBanner

Je to navigácia pomocou rotujúcich obrázkov, ktoré môžu byť v tvare bannera, pričom z každého obrázku vedie iná linka. Spúšťa sa cez banners.html

hatmatilka

Šikovná elektronická príručka základov HTML. Autor: Pavel Pospíšil

JavaScriptSlov

Elektronická príručka úvodu do programu JavaScript po slovensky.

Autor: Rastislav Škultéty

GaLE10.exe

Inštalačný súbor light verzie GifAnimátora. Časovo neobmedzené použitie. Pre mnohé práce dostatočne vyhovuje, aspoň na začiatku návrhu.