VideoKurz

Základy PC

PowerPoint

Word

Excel

www

JavaScript

 

 

Hry

Domov

Pošta

KURZ   NA  POUŽITIE  POČÍTAČA  A  SPRÁVU  SÚBOROV
Zoznámenie sa s PC
Prednášajúci uvedie najnovšie informácie všeobecne o informačných technológiách. Zameria sa na súčasné počítače a ich základné rozdelenie. Krátko poukáže na multimédia, internet, intranet a e-komunikáciu. Upozorní na vírusy a ochranu proti vírusom.
 
Náplň kurzu:
 • Zapnutie, vypnutie počítača,
 • popis plochy obrazovky po spustení Windows,
 • Popis základných ikon na obrazovke,
 • spustenie programu,
 • práca s oknom a použitie tlačidiel v názvovom páse,
 • použitie pravého tlačidla na myši - aplikácia na ploche obrazovky,
 • pomocou ikony Tento počítač uskutočniť kopírovanie, alebo prenos súborov,
 • princíp vytvorenia nového priečinku - zložky,
 • mazanie súborov,
 • práca s košom,
 • spustenie programov v základnom vybavení Windows, ako napríklad, kalkulačka, skicár, prehrávanie CD, a iné,
 • citlivo pracovať s Prieskumníkom, hlavný dôraz klásť na vstup do priečinka Dokumenty, (Moje dokumenty), a vedieť sa tam zorientovať, urobiť priečinok,
 • v Prieskumníku uskutočniť kopírovanie, alebo prenos súborov rôznymi spôsobmi,
 • vlastnosti súborov a zložiek, vlastnosti plochy obrazovky, nastavenie času dátumu, myši, použiť cestu Štart, Nastavenie,
 • formátovanie diskiet, kopírovanie na disketu.