VideoKurz

Základy PC

PowerPoint

Word

Excel

www

JavaScript

 

 

Hry

Domov

Pošta

K U R Z   M S  P O W E R P O I N T
Elektronická prezentácia

 

                       
Náplň kurzu:
Doporučené znalosti poslucháča: 

Základné znalosti spracovania, formátovania textu vo Worde. Tvorba tabuliek a grafu v Exceli. 

Pred vytvorením novej prezentácie bude treba zvládnuť vytvorenie scenára so samotným technickým zvládnutím tvorby jednotlivých snímkov v PowerPointe.
Bežný postup pri kopírovaní, alebo pri prenose - presune textu, alebo objektov. Výhodou je základné ovládanie niektorých grafických programov, ako napríklad CorelDraw, alebo stačí aj zvládnutie Skicára v príslušenstve. Zvládnutie grafických programov nieje podmienkou. Vytvorenie samotnej prezentácie bude pozostávať z týchto bodov:
 • premyslieť si a napísať text jednotlivých snímkov, a nastaviť aj ich formát,
 • nastaviť pozadie snímkov
 • vkladanie grafických objektov do snímkov,
 • priradiť grafickým objektom animáciu, teda dynamické prvky,
 • nastaviť prechody medzi snímkami,
 • rozhodnúť o postupnosti premietania snímkov,
 • podľa potreby si napísať svoje poznámky k jednotlivým snímkom
 • pre časovo obmedzenú prednášku je vhodné zvoliť automatické premietanie snímkov s časovaním,
 • vytlačiť prezentáciu pre informáciu záujemcom
Ďalej sa v kurze budeme venovať konkrétnej technike urobenia týchto činností:
 • nastaviť si čistý snímok a začať písať,
 • používanie Panelu nástrojov - Osnova -, vľavo dolu na obrazovke,
 • nakresliť svoj objekt - obrázok a písať dovnútra,
 • pridať nový snímok,
 • nastaviť pozadie snímkov a celej prezentácie,
 • formátovať text
 • vstup do hlavičky snímku a nastaviť si tam logo, alebo iné informácie, ktoré chceme mať zobrazené na každom snímku, číslo snímku, dátum,
 • vložiť obrázok z ClipArtu, alebo obrázok vytvorený v inom grafickom editore, alebo orázok už pripravený v priečinku,
 • použitie WordArtu na vloženie titulného nadpisu snímku,
 • zvoliť si vhodnú animáciu objektov,
 • zvoliť prechody snímkov,
 • vytvorenie tabuľky priamo v PowerPointe,
 • vytvorenie grafu priamo v PowerPointe,
 • použitie animácie na graf vytvorený v PowerPointe,
 • použiť graf, alebo tabuľku z Excelu,
 • zostrojenie organizačného diagramu - organizačnej schémy
 • kopírovanie, prenos a mazanie snímkov,
 • kopírovanie snímkov z inej prezentácie,
 • postup pri vytvorení šablony snímku,
 • zvoliť časovanie snímkov pre automatické premietanie,
 • simulovať konkrétnu prezentáciu, t.j. pohyb medzi snímkami počas prezentácie, keď poslucháči dávajú otázky v diskusii a treba na ne odpovedať a ukázať príslušný snímok,
 • uloženie prezentácie na cesty,
 • vytlačenie prezentácie, rôzne formy vytlačenej prezentácie