VideoKurz

Základy PC

PowerPoint

Word

Excel

www

JavaScript

 

 

Hry

Domov

Pošta

K U R Z   M S  E X C E L
Pre začiatočníkov:
 • názvoslovie v Exceli, orientácia na obrazovke,
 • písanie textu a čísiel do buniek, prenos a kopírovanie,
 • výber oblasti spojitej a výber oblasti nespojitej,
 • písanie rôznych znakov v bunkách ako napríklad: Ø, m3, Ô...,
 • spracovanie dlhého textu v bunke,
 • zostrojovanie tabuliek,
 • formátovanie tabuľky,
 • hlavička tabuľky, jej tlač a zobrazenie,
 • formátovanie číslic a textu,
 • vlastný vzorec, napísanie a automatický prepočet do ďalších buniek,
 • použitie funkcie súčet,
 • relatívna a absolutná adresa,
 • príklad použitia inej funkcie,
 • zoznamy, postupnosti,
 • vyhľadávanie,
 • zhotovenie grafu pomocou sprievodcu grafom,
 • základné úpravy v grafe,
 • práca s listami v zošite, prenos kopírovanie,
 • použitie hlavičky, alebo päty v hárku
 • zobrazenie pred tlačou,
 • tlač v Exceli a jej možnosti.