VideoKurz

Základy PC

PowerPoint

Word

Excel

www

JavaScript

 

 

Hry

Domov

Pošta

K U R Z   M S  E X C E L
Pre pokročilých:
Beh kurzu pre pokročilých je rozdelený do niekoľkých častí.
 • Práca s dlhými tabuľkami
 • Príklady použitia niektorých databázových funkcií,
 • Vytvorenie ovládacích prvkov
 • Makro - úvod do Visual Basic for Application v Exceli
Jednotlivé časti potom spolu obsahujú
 • zoradenie, filtrovanie údajov,
 • zlučovanie tabuliek, zoskupenie údajov,
 • medzisúčty
 • viac zošitov naraz,
 • praktické zhotovenie kontingenčnej tabuľky,
 • spolupráca Excel a Word.
Vytvorenie ovládacích prvkov, ktoré sú aplikované na konkrétnom príklade.
 • posuvník,
 • číselník,
 • rozbalovací zoznam,
 • dialógový panel
Makro
 • princíp makra, zhotovenie jednoduchého makra so všeobecným použitím,
 • ovládacie tlačidlo na spúšťanie makra umiestnené na liste a na paneli nástrojov,
 • úprava obrázku na tlačidle,
 • editovanie makra,
 • príklady niektorých užitočných makier