VideoKurz

Základy PC

PowerPoint

Word

Excel

www

JavaScript

 

 

Hry

Domov

Pošta

K U R Z   M S  W O R D
Pre pokročilých:
Beh kurzu pre pokročilých je rozdelený do niekoľkých častí.
 • písanie s použitím štýlu, nastavenie vlastného štýlu,
 • automatický text, šablona dokumentu
 • záložky, poznámky pod čiarou, komentár,
 • nadpisy, vkladanie obsahu,
 • úprava dlhých textov, zalomenia, text do stĺpcov,
 • rôzne použitie záhlavia, alebo päty,
 • iné použitie tabuľky, ručné dokreslovanie tabuľky, formátovanie,
 • použitie tabulátorových značiek,
 • vytvorenie Hypertextového odkazu v oblasti svojho PC, v Intranete, alebo s linkom na internet
Hromadná korešpondencia.
 • vytvorenie databázy adries,
 • vytvorenie formulárového listu, adresných štítkov,
 • zlučovanie polí a filtrácia
 • príklady na iné aplikovanie hromadnej korešpondencie.
Vytvorenie formulára pre elektronické vyplňovanie vo Worde.
Priama práca vo Worde s Excelovou tabuľkou.
Písanie rovníc pomocou MS Equation.
WordArt a vybrané práce s grafikou.
Spolupráca Word - Excel, prepojenie.
Ukážka tvorby makier vo Worde.